Nerealizovaná varianta č.1

Nerealizovaná varianta č.2

Realizovaná varianta