Category: print Page 1 of 2

RAKETA č.13

RAKETA č.12

RAKETA č.11

Pohledy pro pražský PRAGTIQUE

Logo a grafický vizuál pro Tančírnu v Rychlebech

Práce pro kapelu Pětičlenné trio – vizuál

Pamětní „známka“ k výročí existence

Ilustrace do Rakety

Pomněnka – logo

Vytvoření loga pro Základní a střední školu Pomněnka, o.p.s. a Centrum pro osoby s mentálním postižením Pomněnka u příležitosti výročí jejich 20.leté existence. Grafická úprava brožury a stolního kalendáře.

Vizuál koncertní šňůry

Vytvoření vizuálu pro vánoční šňůru hudební skupiny.

Samolepky pro horaly

Vytvoření aršíku samolepek pro českou značku vyrábějící oblečení pro horolezce, horaly a všechny, kteří jsou rádi v přírodě za každého počasí.

Vizuál pro školní bál

Plakát pro muzikanta

Výročí školy

Vytvoření značky k výročí školy, s použitím se stávajícím logem školy a vytvoření brožurky o historii školy.

Poezie

Grafická úprava sešitové sbírky poezie, vydané v počtu 200 kusů autorovým vlastním nákladem.

Vizuál benefičního koncertu

Vytvoření vizuálu pro benefiční koncert na podporu a obnovu sudetské památky v Račím údolí.

Vizuál sympozia tvoření a umění

Vytvoření plakátu pro sympozium uměleckých řezbářů a kovářů.

Národní pohádky a pověsti

Vizuál pro projekt Národní pohádky a pověsti, zaměřený na rozvoj komunitního života, posílení národního uvědomění a tradic prostřednictvím amatérského divadla.

Vytvoření značky a spolupráce s Destinaton.cz

www.destinaton.cz

Plakát na Adventní koncerty

Vytvoření plakátu na Adventní benefiční koncerty.

Info letáček pro smíšený pěvecký sbor

Vytvoření info letáčku pro smíšený pěvecký sbor s použitím dodaných materiálů (fotografie, logo).